All in & fullt ut

Välkommen till Sundhpartner AB

Om Sundhpartner AB

Annika Sundh Meiling är pedagog och Dipl. Uttryckande konstterapeut. 


Annika har framgångsrikt i närmare 20 års tid varit verksam som processledare, utbildare och inspiratör.


Sundhpartner AB bildades 2007 och riktar sig mot offentliga, privata och ideella organisationer och sektorer i förändring och utveckling.

SUNDH PARTNERS METODIK


Mitt pedagogiska förhållningssätt

Lärande och utveckling sker bäst under positiva former vilket kännetecknar mitt pedagogiska förhållningssätt. Hur den enskilde fungerar i samspel med andra, är en av de viktigaste förutsätt-ningarna för framgång. Varje person är unik med olika kunskaper, erfarenheter, intressen och förmåga.

Dessa egenskaper tas tillvara.


Du stimuleras till ett aktivt deltagande och ansvar för din egen utveckling kopplat till målen. 

Pedagogiken är dynamisk, varierad och syftar till att stimulera, identifiera och frigöra resurserna i organisationen, gruppen och individen. Vi arbetar med era behov med både helhets och framtidsperspektiv och alltid med stor lyhördhet för medarbetarnas/gruppens/organisationens upplevda nuläge.


Jag lägger stor vikt vid individens självständighet i mötet med teman och frågeställningarna.

Detta förutsätter ett pedagogiskt förhållningssätt med känslighet och följsamhet för vad individen och gruppen upplever och uttrycker som meningsfullt för sin egen utveckling i sin verklighet.


Med upplevelse och erfarenhetsbaserat lärande som metod varvas samtal, reflektion, praktiska övningar och teori. Jag använder också skapande och kreativa metoder som pedagogiskt verktyg.

TJÄNSTER

HANDLEDNING

Grupphandledning, chefshandledning - enskilt & i grupp, individuell coachning. 


FACILITERING & FÖRELÄSNING

Inspirationsföreläsning. Seminarieledare under inspirationsdagar, samtalsledning, moderator

UTBILDNING

Kortare eller längre utbildningsinsatser kring arbetsmiljö, bemötande och självledarskap.

Uppdragsgivarna säger

En bra blandning av olika inlärningsmetoder som har gjort att dagarna har gått fort trots mycket innehåll. En röd tråd genom utbildningen men inte minst utbildarens engagemang och kompetens har varit en del av att ha förtroende under en så pass lång utbildning.

Annikas sätt att leda kursen är väldigt, väldigt personligt. Hon ger mycket av sig själv och använder sig själv som ett redskap. Hon är modig och vågar utmana om det behövs. Hon är fantastik på att lyssna och omformulera problem och tankar på ett mycket berikande sätt. Hon är väldigt påläst, förberedd. Annika är väldigt personlig, men aldrig privat.

Det teoretiska innehåller behärskar Annika mycket väl och hon har en bra förmåga att lotsa diskussioner så att de blir utvecklande och berikande för hela gruppen. Jag ger Annika högsta betyg på alla områden och dessutom är hon en mycket trevlig och varm person.

Ett stort tack till dig, så fantastiskt väl processlett!


Blev just så som jag önskade, förutsättningar för dialog och gemensam reflektion, samsyn och fokus på små steg och tillsammans. Vi tar oss vidare därifrån.

© 2021 Sundhpartner AB, organisationsnummer 556745-2973